Etusivu  |  Palvelut  |  Tarina  |  Yhteystiedot
Etusivu | Palvelut | Tarina | Yhteystiedot

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein kilpailuetu.
Voimavarakeskeisellä työnohjauksella voidaan tukea työhyvinvointia, vuorovaikutussuhteita ja tavoitteellisempaa työntekoa.

   Ryhmätyönohjaus
   Yksilötyönohjaus, esimiestyönohjaus ja coaching
   Koulutus, fasilitointi ja valmennus
   Kriisityönohjaus

Hei, kiva kun tulit sivuilleni! Olen voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja, coach ja prosessikonsultti (STOry).

Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten voisin olla avuksi.

Palvelut – Työhyvinvointipalvelut

Tarjoan erilaisia työhyvinvointia lisääviä palveluita, kuten voimavarakeskeistä työnohjausta. Tutustu ketteriin työhyvinvointipalveluihini ja ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään yhdessä minkälainen palvelu sopisi juuri sinulle tai tiimillesi.

Teen työnohjauksia ja coachauksia työpaikoilla sekä viihtyisissä ohjaustiloissani Turun keskustassa ja Kaarinassa.

HUOM! COVID-19 -tilanteen takia nyt työnohjaukset ja coachaukset myös etänä Zoomin välityksellä tai luonnossa kävellen!


Mitä hyötyä on työnohjauksesta?

  Lue lisää   >  

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus auttaa työntekijöitä ja organisaatiota yhdessä kehittämään työtään sekä työskentelemään tavoitteellisemmin ja kestävämmin. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana pyrin vahvistamaan ohjattavien omaa toimijuutta erilaisissa työelämän tilanteissa ja lisäämään heidän työhyvinvointiaan. Dialogisten menetelmien avulla ryhmätyönohjauksissa etsitään uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, vaikeuksiin tai muutostilanteisiin.


 

HUOM! COVID-19 -tilanteen takia nyt työnohjaukset myös etänä Zoomin välityksellä. Jos kiinnostuit ryhmätyönohjauksesta varaa aika maksuttomaan tutustumistapaamiseen tai täytä yhteystiedot. 

Yksilötyönohjaus, esimiestyönohjaus ja coaching

Yksilötyönohjauksen ja coachingin tarkoituksena on vahvistaa työntekijän tai esimiehen henkilökohtaisia kykyjä kohdata ja ratkoa omaan työhönsä liittyviä ristiriitatilanteita sekä saavuttaa henkilökohtaisia kehittymistavoitteita.

Esimiestyönohjauksessa tuetaan esimiesten kehittymistä, jotta esimiehet voivat ohjata tiimiään toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kohti yhteisiä tavoitteita.

Ohjauksen ja coachingin pituus sekä muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.


 

HUOM! COVID-19 -tilanteen takia nyt työnohjaukset ja coachaukset myös etänä Zoomin välityksellä tai luonnossa kävellen! Jos kiinnostuit yksilötyönohjauksesta tai coachingista varaa aika maksuttomaan tutustumistapaamiseen tai täytä yhteystiedot.


 

Työnohjaus kävellen luonnossa

Työnohjaus kävellen luonnossa soveltuu parhaiten yksilö- ja parityönohjaukseen. Työnohjaus kävellen mahdollistaa luonnon ja liikkumisen ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosesseja myönteisesti edistävän vaikutuksen hyödyntämisen työnohjauksessa. Työnohjaus kävellen voi sisältää myös tavanomaisia työnohjaustapaamisia sovitussa paikassa esim. työpaikalla tai ohjaustilassa.

Koulutus

Voin suunnitella tarpeisiinne sekä pidempiä koulutusjaksoja että yksittäisiä koulutuspäiviä ja toimia alustajana erilaisissa koulutustilaisuuksissa.


 

Fasilitointi

Fasilitointi on ryhmäprosessin ohjausta, jossa yhdistetään osallistujien tietotaitoa, aktivoidaan ajattelua ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Fasilitaattori ohjaa ja huolehtii työskentelyn toimivuudesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Fasilitaattorina en ohjaa sisältöä, vaan käytän dialogisia menetelmiä, joiden avulla ryhmä löytää ratkaisut käsiteltäviin kysymyksiin. Työpajatyöskentelyssä käytetään erilaisia aktivoivia menetelmiä, jotka mahdollistavat asioiden yhteisen työstämisen isoissakin ryhmissä.


 

Vuorovaikutusvalmennus

Perinteisen työnohjauksen lisäksi tarjoan lyhyitä puolen päivän (2 x 90min) vuorovaikutusvalmennuksia erilaisille työyhteisöille. Tavoitteenani valmennuksissa on tukea työyhteisöjä ja tiimejä oman toiminnan kehittämisessä ja toimivan vuorovaikutuskulttuurin rakentamisessa. Valmennukset suunnitellaan aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tarjousta, niin katsotaan, miten voisin olla juuri teidän työyhteisöllenne avuksi.


 

Jos kiinnostuit koulutuksesta, fasilitoinnista tai valmennuksesta varaa aika maksuttomaan tutustumistapaamiseen tai täytä yhteystiedot.


 

Kriisityönohjaus

Tarvitsetko jonkin tilanteen purkua nopeasti?

Työhön liittyvän kriisin syy voi olla ulkoinen tai sisäinen. Se voi olla äkillinen, yllättävä tapahtuma, kuten onnettomuus tai vähitellen syntynyt tilanteen kriisiytyminen. Kun organisaatio tai työyhteisö on kriisissä tai jos esimerkiksi yhteistyösuhteet haittaavat tavoitteellista työntekoa, voidaan tilannetta helpottaa tai ratkoa kriisityönohjauksella. Useimmiten kriisityönohjaus kestää 2-5 tapaamista, jotka toteutetaan viikon tai kahden välein kahden työnohjaajan vetämänä parityönohjauksena


 

Jos kiinnostuit kriisityönohjauksesta varaa aika maksuttomaan tutustumistapaamiseen tai täytä yhteystiedot.


 

Tarinani

Olen sosiologi ja kahden lapsen äiti Turusta. Vapaa-aikani kuluu perheen ja liikuntaharrastusten parissa. Pidän luonnossa liikkumisesta, hyvistä keskusteluista sekä ruuanlaitosta. Kiinnostuin työnohjauksesta alun perin työskennellessäni sosiaalityöntekijänä Turun kaupungilla 2000-luvun alkupuolella.


Perustin toiminimen Tmi Johanna Strömbäck vuonna 2018, koska haaveenani on ollut pitkään työskennellä työhyvinvointipalveluiden parissa. Olen tehnyt yrittäjänä työnohjauksia sosiaali- ja terveysalalla sekä lainopillisella alalla ja julkishallinnossa työskentelevien kanssa sekä yrittäjien kanssa.


Tavoitteenani on, että ihmiset tulisivat kuulluiksi työnohjauksissani ja yhdessä ajattelemalla heidän toimijuutensa työelämässä vahvistuisi. En tarjoile valmiita ratkaisuja vaan uskon, että kaikki tieto ja taito löytyvät jo työntekijöiltä ja organisaatioilta itseltään. Tavoitteenani on ohjata prosessia dialogisesti niin, että nuo tiedot ja taidot tulevat tarkoituksenmukaiseen käyttöön luovasti sekä innovatiivisesti. Palveluni perustuu luottamukselliseen ja keskustelevaan työtapaan. Toteutan kaikissa työnohjaussuhteissani ja valmennuksissani asiakaslähtöistä dialogista ohjaustapaa.


Työkokemus

Olen työskennellyt erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sosiaalialalla yli 10 vuotta järjestö-, projekti- ja viranomaistehtävissä. Minulla on kokemusta muun muassa aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöstä sekä asunnottomien-, marginaaliryhmissä elävien-, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sosiaalityöstä. Lisää työkokemuksestani löydät LinkedInistä.


Koulutus

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri (VTM), valmistunut Turun yliopistosta vuonna 2011. Lisäksi olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikuiskasvatustieteestä (Turun yliopisto 2012). Marraskuussa 2019 valmistuin voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi (Dialogic ja Turun kesäyliopisto 2019). Olen suorittanut myös Perhehoitoliiton työnohjaajien täydennyskoulutuksen (Perhehoitoliitto ry 2020). 

Toimialue

Toimin pääsääntöisesti Varsinais-Suomen alueella, mutta voit kysyä tarjousta myös valtakunnallisesti.

Minulla on viihtyisät ohjaustilat Turun keskustassa ja Kaarinassa. Työnohjaukset ja coaching onnistuvat aina myös etäyhteyksien esim. Zoomin avulla.