Etusivu  |  Palvelut  |  Tarina  |  Yhteystiedot
Etusivu | Palvelut | Tarina | Yhteystiedot

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein kilpailuetu.

Ihmiset voivat hyvin, kun he tulevat kohdatuiksi, nähdyiksi ja kuulluiksi.
Voimavarakeskeisellä työnohjauksella voidaan tukea työhyvinvointia, vuorovaikutussuhteita ja tavoitteellisempaa työntekoa.


 
   Ryhmätyönohjaus
   Yksilötyönohjaus, esimiestyönohjaus ja coaching
   Työyhteisösovittelu
   Koulutus, fasilitointi ja valmennus
   Kriisityönohjaus

Hei, kiva kun tulit sivuilleni! Olen voimavarakeskeinen ja dialoginen työnohjaaja (STOry), valmentaja ja työyhteisösovittelija sekä innostava kouluttaja.

Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse johanna@stromback.fi tai soita +358-414343930, niin katsotaan yhdessä, miten voisin olla avuksi.

Palvelut – Työhyvinvointipalvelut

Tarjoan erilaisia työhyvinvointia lisääviä palveluita, kuten voimavarakeskeistä työnohjausta ja coachausta, työyhteisöiden valmennusta, työyhteisösovittelua ja koulutusta. Tutustu ketteriin työhyvinvointipalveluihini ja ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään yhdessä minkälainen palvelu sopisi juuri sinulle tai tiimillesi.
 
Työnohjauksille viihtyisät tilat löytyvät Turun keskustasta, Helsingissä Lauttasaaresta, Salossa Auringonsalon tai Hub Salon tiloissa. Työnohjaukset mahdollisia myös asiakkaan omissa tiloissa, etäyhteyksien avulla esim. Zoom tai luonnossa kävellen.


Mitä hyötyä on työnohjauksesta?

  Lue lisää   >  

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus auttaa työntekijöitä ja organisaatiota yhdessä kehittämään työtään sekä työskentelemään tavoitteellisemmin ja kestävämmin. Voimavarakeskeisenä työnohjaajana pyrin vahvistamaan ohjattavien omaa toimijuutta erilaisissa työelämän tilanteissa ja lisäämään heidän työhyvinvointiaan.


Dialogisten menetelmien avulla ryhmätyönohjauksissa etsitään uusia tai vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja erilaisiin työelämään liittyviin kysymyksiin, vaikeuksiin tai muutostilanteisiin.


Varaa aika maksuttomaan työnohjauksen esittelyyn- ja tutustumistapaamiseen (30min) sähköpostitse johanna@stromback.fi tai puhelimitse +358-414343930. Ryhmätyönohjauksen hintaan vaikuttavat laajuus ja osallistujien määrä. Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voisin olla sinulle avuksi.


 

HUOM! COVID-19 -tilanteen takia nyt työnohjaukset myös etänä Zoomin välityksellä. 

Yksilötyönohjaus, esimiestyönohjaus ja coaching

Yksilötyönohjauksen ja coachingin tarkoituksena on vahvistaa työntekijän tai esimiehen henkilökohtaisia kykyjä kohdata ja ratkoa omaan työhönsä liittyviä ristiriitatilanteita sekä saavuttaa henkilökohtaisia kehittymistavoitteita.

Esimiestyönohjauksessa tuetaan esimiesten kehittymistä, jotta esimiehet voivat ohjata tiimiään toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kohti yhteisiä tavoitteita.

Ohjauksen ja coachingin pituus sekä muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.


 

Varaa aika maksuttomaan työnohjauksen esittely- ja tutustumistapaamiseen (30min) sähköpostitse johanna@stromback.fi tai puhelimitse +358-414343930. Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voisin olla sinulle avuksi.


HUOM! COVID-19 -tilanteen takia nyt työnohjaukset ja coachaukset myös etänä Zoomin välityksellä tai luonnossa kävellen!


 

Työnohjaus kävellen luonnossa

Työnohjaus kävellen luonnossa soveltuu parhaiten yksilö- ja parityönohjaukseen. Työnohjaus kävellen mahdollistaa luonnon ja liikkumisen ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosesseja myönteisesti edistävän vaikutuksen hyödyntämisen työnohjauksessa. Työnohjaus kävellen voi sisältää myös tavanomaisia työnohjaustapaamisia sovitussa paikassa esim. työpaikalla tai ohjaustilassa.

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Työyhteisösovittelussa ratkotaan työpaikalle syntyneitä ristiriitoja ja konfliktitilanteita ulkopuolisen sovittelijan avulla dialogin ja vuorovaikutuksen kautta.


Sovitteluprosessi koostuu alkuinfosta, yksilöhaastatteluista, yhteistapaamisesta, joka tähtää sovittelusopimuksen tekemiseen ja mahdollisesta seurantatapaamisesta, joka toteutetaan 2-3kk sovitteluprosessin läpikäymisen jälkeen. Sovitteluprosessiin voi osallistua kaksi ihmistä, suurempi ryhmä tai koko työyhteisö.


Työyhteisösovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Työyhteisösovittelu kohentaa työyhteisön psykologista turvallisuutta, opettaa arvostavaa keskustelukulttuuria, auttaa luomaan konflikteja ehkäisevää toimintakulttuuria ja lisää tuottavuutta työpaikoilla, kun energiaa vapautu perustehtävään ja sairauspoissaolot vähenevät.


 

Varaa aika maksuttomaan työyhteisösovittelun esittelyyn (45min) sähköpostitse johanna@stromback.fi tai puhelimitse +358-414343930. Työyhteisösovittelun hintaan vaikuttaa ristiriidan tai konfliktin laajuus ja osallisten määrä. Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voisin olla sinulle avuksi.


 

 

Koulutus

Tarjoan koulutus- ja valmennuspalveluita työhyvinvointi-, tunne- ja vuorovaikutustaidot-, työyhteisöiden konfliktien ennaltaehkäisy-, ryhmänohjauksen sekä positiivisen psykologian teemoihin liittyen. Toteutan koulutuksia luentomuotoisesti, työpajoina tai valmennuksina.
 

Luentoja ja workshoppeja esimerkiksi teemoilla

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Työyhteisöjen konfliktien ennaltaehkäisy

Psykologinen turvallisuus

Resilienssi

Voimavarakeskeinen ryhmänohjaus

Järjestöille: vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisten koulutukset


Varaa aika maksuttomaan koulutuksen ta valmennuksen suunnittelutapaamiseen (30min) sähköpostitse johanna@stromback.fi tai puhelimitse +358-414343930. Koulutuksen, työpajan tai valmennuksen hintaan vaikuttavat laajuus ja osallistujien määrä. Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voisin olla sinulle avuksi.


 

Fasilitointi

Fasilitointi on ryhmäprosessin ohjausta, jossa yhdistetään osallistujien tietotaitoa, aktivoidaan ajattelua ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Fasilitaattori ohjaa ja huolehtii työskentelyn toimivuudesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Fasilitaattorina en ohjaa sisältöä, vaan käytän dialogisia menetelmiä, joiden avulla ryhmä löytää ratkaisut käsiteltäviin kysymyksiin. Työpajatyöskentelyssä käytetään erilaisia aktivoivia menetelmiä, jotka mahdollistavat asioiden yhteisen työstämisen isoissakin ryhmissä.


 

Vuorovaikutusvalmennus

Perinteisen työnohjauksen lisäksi tarjoan lyhyitä puolen päivän (2 x 90min) vuorovaikutusvalmennuksia erilaisille työyhteisöille. Tavoitteenani valmennuksissa on tukea työyhteisöjä ja tiimejä oman toiminnan kehittämisessä ja toimivan vuorovaikutuskulttuurin rakentamisessa.


Varaa aika maksuttomaan vuorovaikutusvalmennuksen suunnittelutapaamiseen (30min) sähköpostitse johanna@stromback.fi tai puhelimitse +358-414343930. Vuorovaikutusvalmennuksen hintaan vaikuttavat laajuus ja osallistujien määrä. Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voisin olla sinulle avuksi.


 


 

Kriisityönohjaus

Tarvitsetko jonkin tilanteen purkua nopeasti?

Työhön liittyvän kriisin syy voi olla ulkoinen tai sisäinen. Se voi olla äkillinen, yllättävä tapahtuma, kuten onnettomuus tai muunlainen kriisitilanne. Kun organisaatio tai työyhteisö on kohdannut ulkoisen tai sisäisen kriisin voidaan tilannetta helpottaa tai ratkoa kriisityönohjauksella. Useimmiten kriisityönohjaus on lyhyt prosessi, joka kestää noin 2-5 tapaamista.


Varaa aika maksuttomaan kriisityönohjauksen suunnittelutapaamiseen (30min) sähköpostitse johanna@stromback.fi tai puhelimitse +358-414343930. Kriisityönohjauksen hintaan vaikuttavat laajuus ja osallistujien määrä. Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voisin olla sinulle avuksi.


 

Tarinani

Olen työnohjaaja ja valmentaja sekä kolmen lapsen äiti Turusta. Vapaa-aikani kuluu perheen ja liikuntaharrastusten parissa. Pidän luonnossa liikkumisesta, hyvistä keskusteluista sekä ruuanlaitosta. Kiinnostuin työnohjauksesta alun perin työskennellessäni sosiaalityöntekijänä Turun kaupungilla 2000-luvun alkupuolella.


Perustin toiminimen Tmi Johanna Strömbäck vuonna 2018, koska haaveenani on ollut pitkään työskennellä työhyvinvointipalveluiden parissa. Teen yrittäjänä töitä niin asiantuntijoiden kuin yrittäjien sekä eri alojen työyhteisöiden, esihenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa.


Tavoitteenani on, että ihmiset tulisivat kuulluiksi, kohdatuiksi ja nähdyiksi työnohjauksissani ja yhdessä ajattelemalla heidän toimijuutensa työelämässä vahvistuisi. En tarjoile valmiita ratkaisuja vaan uskon, että kaikki tieto ja taito löytyvät jo työntekijöiltä ja organisaatioilta itseltään. Tavoitteenani on ohjata prosessia dialogisesti niin, että nuo tiedot ja taidot tulevat tarkoituksenmukaiseen käyttöön luovasti sekä innovatiivisesti. Palveluni perustuu luottamukselliseen ja keskustelevaan työtapaan. Toteutan kaikissa työnohjaussuhteissani ja valmennuksissani asiakaslähtöistä dialogista ohjaustapaa.


Työkokemus

Olen työskennellyt erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sosiaalialalla yli 10 vuotta järjestö-, projekti- ja viranomaistehtävissä. Minulla on työkokemusta muun muassa järjestötyöstä, uravalmennuksesta, aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöstä sekä asunnottomien-, marginaaliryhmissä elävien-, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sosiaalityöstä. Lisää työkokemuksestani löydät LinkedInistä.


Koulutus

Koulutukseltani olen sosiologi, valtiotieteiden maisteri (VTM), valmistunut Turun yliopistosta vuonna 2011. Lisäksi olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikuiskasvatustieteestä (Turun yliopisto 2012). Marraskuussa 2019 valmistuin voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi (Dialogic ja Turun kesäyliopisto 2019). Olen täydentänyt ohjausalan osaamistani suorittamalla Perhehoitoliiton työnohjaajien täydennyskoulutuksen (Perhehoitoliitto ry 2020) ja Suomen sovittelufoorumin (SFF:n) hyväksymän työyhteisösovittelijavalmennuksen (Turun kesäyliopisto 2021). 

Toimialue

Toimin pääsääntöisesti Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella, mutta voit kysyä tarjousta myös valtakunnallisesti.

Minulla on viihtyisät ohjaustilat Turun keskustassa ja Helsingissä Lauttasaaressa. Salossa tapaamiset Auringonsalossa tai Hub Salon tiloissa. Työnohjaukset ja coaching, valmennukset ja koulutukset onnistuvat aina myös tilaajan omissa tiloissa ja etäyhteyksien esim. Zoomin avulla.